Folgend Formulairen sin weg auszefellen an matzebrengen.

Sou kenne mer Iech am Noutfall Iech ereechen an adequat handelen.

Formulaire d'inscription activité

Formulaire d'incription Français

Einschreibeformular Deutsch 

 

Autorisation parentale pour les jeunes de 11 ans

Fiche d'activité sinn ëmmer auszefëllen fir wa mir op Aktivtéite ginn.

 

Fiche d'incriptiounen fird Jugendhaus an och déi vun den Aktiviéiten kri der och am Jugendhaus Mamer.